Färnebofjärden - ett mycket populärt område för fiskare

Färnebofjärden är ett mycket populärt omfråde för fiskare mycket på grund den vackra natur som de anländande bemöts av, men framför allt det variationsrika fisket och chansen till rika fångster av stor gös, gädda och abborre. Färnebofjärden är en vanligt fångstplats för anmälda storfiskar. Oktober 2003 fångade Stefan Bokstrand från Västerås en gös på 8,39 kg med mete. Stefan tog med den fina fångsten hem meteklassen i Recordfisken 3/04. 2004 fångade Daniel Östman, Sala och Olle Johansson, Heby varsin gös på 6,5 kg.

Området runt Färnebofjärden är mycket artrik och det gäller även fiskarna. 20 arter enligt de senaste provfiskena som utfördes 1999, 2005 och 2013.

Arter att nämna är; abborre, gädda, gös, harr, id, nors, sarv, sik, siklöja, sutare, ål och öring. Det är mycket troligt att även asp finns i området men det är ej dokumenterat på flertalet år.

Följ vattenståndet och vattenflödet i Färnebofjärden på www.vattenreglering.se

Fisket sker bäst från båt då strömmar, öar, sund och grynnor kan nås. Information om båtuthyrning med mera finns på INFO.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå