Information

Övergripande informationssida för Nedre Dalälven:
www.dalalven.com

Info om omgivande natur och övriga regler:
www.sverigesnationalparker.se/farnebofjarden

Exklusivt boende i närheten av Färnebofjärden:
www.gysinge.com

En stor informations och faktaspridare inom fiske:
www.fiskeriverket.se

Följ vattennivån och vattenflödet från dag till dag:
www.vattenreglering.se

Båtramp finns vid:

Färnebo camping (ofta låst)
samt vid Östa camping.

Fiskeguider kan ordnas av:

Äventyrsservice
www.aventyrsservice.se
070-651 73 35, 0291-301 66

Nedre Dalälvens
www.nedredalalven.se
0291-211 80.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå