Nyheter

Årsstämma 2022

22/02/22

Årsstämma för Färnebofjärdens FVOF kommer hållas för fiskerättsinnehavare 2022-04-05 kl 18:00 på naturums lektionssal i Gysinge. Välkomna!

Möjligt att köpa kort via iFiske

20/03/28

Nu har tillgängligheten att köpa fiskekort utökats med iFiske. Använd denna länk för att komma dit.

Välkommen!

Tilläggskort tags bort

20/02/17

År 2020 är det sista året som tilläggskort kommer att kunna nyttjas. Därefter kommer tilläggskort inte att kunna köpas för fiskevårdsområdet.

Åtgärder 2019

20/02/17

Fiskevårdsföreningen har arbetat aktivt med skolungdomar för att undervisa och bygga intresse om fiske och vatten. Under 2019 planterades 7805 st ål ut för att bibehålla ål som är en ursprunglig art i Färnebofjärden. Lekreden för gös placerades ut och kontrollerades med gott resultat där gös lekte på var tredje rede. Arbete med att förbättra fisketillsynen har påbörjats och kommer att fortsätta under 2020.

Provfiske utfört 2018

19/02/07

Nytt provfiske utfördes under 2018 och sammanfattningsvis kan sägas att det generellt ser bra ut med god balans mellan arterna. God tillväxt på både gös och abborre uppvisades. Fångade arter var Abborre, Benlöja, Gös, Nors, Siklöja, Mört, Björkna, Braxen, Gärs, Gädda, Sik, Siklöja, Sutare.

Lekreden för gös utplacerade

16/04/24

17 lekereden ligger ute i Färnebofjärden för kontroll av göslek. Detta är ett arbete som görs varje år och följs upp av fiskevårdsområdesföreningen

Utplantering ål

15/08/06

2015 planterades 5´925 ålar ut i Färnebofjärden. Snittvikten låg på 0,965 gram/ål. Utplanteringen utfördes i de nordvästra delarna av fiskevårdsområdet.

Kontroller av lekreden 2015

15/06/20

Av de10 lekreden som lades ut återfanns 6 abborrlek och 3 göslek.

Provfisket 2013

14/04/13

Provfisket är sammanställt och publiceras under Fiskevård.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå