Fiskekort och regler

Försäljningsställen av fiskekort:
Österfärnebo - Färnebo camping, Vestlunds kiosk
Sala - Sala Turist
Tärnsjö - 56:ans mack, Östa Camping

Digitalt fiskekort köps på www.ifiske.se

Priser:
Årskort: 500:-
Veckokort: 200:-
Dygnskort: 60:- (Gäller 24 timmar från fiskestart)

Fiskekorten gäller för handredskapsfiske inom hela området. Trollingfiske är tillåtet. Skolklass som vill fiska gemensamt erhåller pris 100:- per gång och grupp. Ungdom får fiska gratis t.o.m det år man fyller 14 år. Vid handredskapsfiske får max två beten användas samtidigt per fiskekort. När Du löser Ditt nionde dagkort under samma år erhåller Du ett årskort, om du uppvisar de åtta andra korten.

Tilläggskort: 300:-/år *

* För den som vill fiska med följande redskap utöver handredskap: 3 nät a´30 meter (min. nätmaskor 60 mm), 200 krok långrev, , 15 angeldon, 1 mjärde alternativt ryssja. Redskapen skall vara märkta med namn, adress och telefonnummer samt med väl synliga bojar (helst orange) med en diameter av 25 cm. Detta kort utgår 2021.

Nät och långrevsfiske är förbjudet under tiden från islossning till och med 31/8 till skydd för gösbeståndet under och efter lektiden. Under varma perioden försvåras fisket med dessa redskap då fångst snabbt förstörs. Under denna period är det många fisketurister och nät- och långrevsfisket har upplevts både störa och störas av handredskapsfisket.

Minimått
Gös 50 cm
Lax 60 cm
Öring 40 cm
Harr 40 cm

Maxmått

Abborre 35 cm
Gös 75 cm
Gädda 80 cm

Uttag max 2 st gösar per fiskekort per dag

Uttag max 2 st gäddor per fiskekort per dag

Asp och sik är fridlysta i Färnebofjärden. Kräftfiske är förbjudet.

Observera förbud att beträda fågelskyddsområden och övriga bestämmelser i Färnebofjärdens nationalpark.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå