Åtgärder 2019

Fiskevårdsföreningen har arbetat aktivt med skolungdomar för att undervisa och bygga intresse om fiske och vatten. Under 2019 planterades 7805 st ål ut för att bibehålla ål som är en ursprunglig art i Färnebofjärden. Lekreden för gös placerades ut och kontrollerades med gott resultat där gös lekte på var tredje rede. Arbete med att förbättra fisketillsynen har påbörjats och kommer att fortsätta under 2020.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå