Lekreden för gös utplacerade

17 lekereden ligger ute i Färnebofjärden för kontroll av göslek. Detta är ett arbete som görs varje år och följs upp av fiskevårdsområdesföreningen

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå