Provfiske utfört 2018

Nytt provfiske utfördes under 2018 och sammanfattningsvis kan sägas att det generellt ser bra ut med god balans mellan arterna. God tillväxt på både gös och abborre uppvisades. Fångade arter var Abborre, Benlöja, Gös, Nors, Siklöja, Mört, Björkna, Braxen, Gärs, Gädda, Sik, Siklöja, Sutare.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå