Ål utplanterad i Färnebofjärden

Ål planteras ut vartannat år i Färnebofjärden. Under 2013 planterades ål ut och nästa gång planeras genomföras 2015.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå