Utplantering ål

2015 planterades 5´925 ålar ut i Färnebofjärden. Snittvikten låg på 0,965 gram/ål. Utplanteringen utfördes i de nordvästra delarna av fiskevårdsområdet.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå