Nyheter

Provfiske utfört 2018

19/02/07

Nytt provfiske utfördes under 2018 och sammanfattningsvis kan sägas att det generellt ser bra ut med god balans mellan arterna. God tillväxt på både gös och abborre uppvisades. Fångade arter var Abborre, Benlöja, Gös, Nors, Siklöja, Mört, Björkna, Braxen, Gärs, Gädda, Sik, Siklöja, Sutare.

Lekreden för gös utplacerade

16/04/24

17 lekereden ligger ute i Färnebofjärden för kontroll av göslek. Detta är ett arbete som görs varje år och följs upp av fiskevårdsområdesföreningen

Utplantering ål

15/08/06

2015 planterades 5´925 ålar ut i Färnebofjärden. Snittvikten låg på 0,965 gram/ål. Utplanteringen utfördes i de nordvästra delarna av fiskevårdsområdet.

Kontroller av lekreden 2015

15/06/20

Av de10 lekreden som lades ut återfanns 6 abborrlek och 3 göslek.

Provfisket 2013

14/04/13

Provfisket är sammanställt och publiceras under Fiskevård.

Ål utplanterad i Färnebofjärden

13/07/19

Ål planteras ut vartannat år i Färnebofjärden. Under 2013 planterades ål ut och nästa gång planeras genomföras 2015.

Göslek kontrollerad

13/07/19

Lekreden för gös har under våren kontrollerade. Gösleken 2013 kan klassas som normal omfattning.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå